U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ wiskunde/index.php

Wiskunde

Ik verwijs graag naar:
Wiskundeonline.
Wiswijzer.
Het wiskundelokaal van de digitale school.
Werkplan Wiswijs.

Een paar aanvullingen:
ABCformule
Cirkel
Pi
Goniometrische gereedschapset
Normale verdeling
Z-waardetabel Normale verdeling
Oefeningen