U bent hier » http://www.goudappel.org/ ooor/multiple answer QMP.php

Meervoudige antwoorden in QMP

In versie 3.3 was het niet mogelijk om meerdere juiste antwoorden te eisen.
Eigenlijk was er altijd maar 1 antwoord juist.
Om de digitale toetspraktijk aan te laten sluiten aan de schriftelijke heb ik deze mogelijkheid ingevoerd:

De onderliggende QML-code is:

<QUESTION DESCRIPTION= 'Aan welke verschijnselen kan je een kracht herkennen?' TOPIC= '2X050-1 natuurkunde A Mechanica 1' ID= '5882066615548335' TYPE= 'text/plain'> <TAG NAME= 'Auteur'>Henk Goudappel AOC de GroeneWelle</TAG> <CONTENT TYPE= 'text/plain' > Aan welke verschijnselen kan je een kracht herkennen?</CONTENT> <ANSWER QTYPE= 'MR' SHUFFLE= 'Y'> <CHOICE ID= '0'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van snelheid</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '1'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van vorm</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '2'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van richting</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '3'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van temperatuur</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '4'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van kleur</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '5'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van pijn</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '6'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van moeite</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '7'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van hoogte</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '8'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van afstand</CONTENT></CHOICE> <CHOICE ID= '9'> <CONTENT TYPE= 'text/plain'>Verandering van toonhoogte</CONTENT></CHOICE> </ANSWER> <OUTCOME ID= 'right' SCORE= '1'> <CONDITION > '0' AND '1' AND '2' AND NOT '3' AND NOT '4' AND NOT '5' AND NOT '6' AND NOT '7' AND NOT '8' AND NOT '9' </CONDITION> </OUTCOME> <OUTCOME ID= 'wrong' SCORE= '0'> <CONDITION >OTHER</CONDITION></OUTCOME> </QUESTION> Er zijn ook varianten met radio-buttons en afrolmenus gemaakt: