Competenties beoordelen (Docentenversie)
2005/06
Mentor: Naam: Klas: Periode Leergeb/vak: Ingevuld door:
Gelder 9287 | Jan Student 1c 3 Wi Gelder
Plannen en organiseren
Begrijpen van opdrachten (101)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik begrijp de opdrachten pos neg Ik begrijp de opdrachten niet
Werk plannen (102)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan een werkvolgorde maken pos neg Ik kan geen werkvolgorde maken
Systematisch werken (103)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik doe mijn werk volgens de instructies pos neg Ik werk op mijn eigen manier
Organiseren (104)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Voor ik begin weet ik welk gereedschap en materiaal ik nodig heb pos neg Ik zie tijdens het werk wel wat voor gereedschap en materiaal ik nodig heb
Bewaken (105)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik controleer steeds of ik op schema lig pos neg Ik controleer weinig of ik op schema lig
Bijstellen (106)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik los problemen met de planning op pos neg Ik los problemen met de planning niet op
Initiatief tonen (107)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik toon initiatief (doe iets uit mezelf) pos neg Ik toon geen initiatief
Opdrachten maken (108)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik houd mijn aandacht bij de opdrachten pos neg Ik word snel afgeleid bij de opdrachten
Doorzetten (109)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik maak de opdrachten meteen af pos neg Ik maak de opdrachten niet meteen af
Verbeteren (110)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik weet wat goed en wat minder goed gaat pos neg Ik weet niet wat goed en minder goed gaat
Informatie verwerven, verwerken en verstrekken (2xx)
Vraag formuleren (201)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Voor dat ik ga zoeken, kan ik goede vragen maken om te zoeken pos neg Ik zoek op goed geluk en hoop dat ik iets vind waar ik wat aan heb
Bronnen raadplegen (202)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik weet goed waar ik informatie kan vinden of krijgen pos neg Ik weet meestal niet waar ik informatie kan vinden of krijgen
Informatie gebruiken (203)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan de belangrijkste dingen uit de tekst halen pos neg Ik heb moeite de belangrijkste dingen uit een tekst te halen
Mondeling taalgebruik (204)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan goed zeggen wat ik bedoel pos neg Ik kan niet goed zeggen wat ik bedoel
Schriftelijk taalgebruik (205)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan iets goed in eigen woorden opschrijven pos neg Ik heb moeite om iets in eigen woorden op te schrijven
Presenteren (206)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik weet goed hoe en wat ik kan presenteren (laten zien wat ik heb geleerd) pos neg Ik weet niet hoe en wat ik kan presenteren
Samenwerken (3xx)
Rollen en taken (301)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan alle rollen en taken die bij groepswerk horen goed uitvoeren pos neg Ik kan rollen en taken die bij bij groepswerk horen niet goed uitvoeren
Samen werken (302)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik help anderen pos neg Ik help anderen niet
Samen doen (303)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik laat me door anderen helpen pos neg Ik laat me niet door anderen helpen
Afspraken nakomen (304)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kom alle gemaakte afspraken na pos neg Ik heb moeite om gemaakte afspraken na te komen
Eigen mening (305)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik durf te zeggen wat ik vind pos neg Ik durf niet te zeggen wat ik vind
Voor jezelf opkomen (306)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik laat weten wat ik wil pos neg Ik doe vaak wat anderen zeggen
Teamwork (307)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Samenwerken vind ik fijn pos neg Samenwerken vind ik niet fijn
Verantwoordelijkheid (308)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik voel me verantwoordelijk voor het resultaat van de groep pos neg Ik voel me niet verantwoordelijk voor het resultaat van de groep
Rekening houden met (309)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik houd rekening met anderen pos neg Ik houd geen rekening met
Communiceren (4xx)
Omgaan met verschillen (401)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik weet tegen wie ik wat kan zeggen pos neg Ik zeg soms tegen iemand de verkeerde dingen
Een gesprek voeren (402)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan anderen uit laten praten pos neg Ik laat anderen niet uitpraten
Reflecteren op eigen gedrag (403)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik weet hoe ik bij anderen overkom pos neg Ik weet niet hoe ik bij anderen overkom
Luisteren (404)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan goed luisteren pos neg Ik heb moeite om te luisteren
Begrijpen (405)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik begrijp wat anderen bedoelen pos neg Ik begrijp anderen vaak niet
Omgaan met kritiek (406)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan goed tegen kritiek pos neg Ik kan niet tegen kritiek
Leren van kritiek (407)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik leer van kritiek pos neg Ik leer niet van kritiek en word
Reflecteren (408)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik kan uit mijzelf aangeven wat goed is gegaan pos neg Ik kan niet aangeven wat niet goed is gegaan
Progressie (409)
Resultaat periode 2 door kuy
nvt Ik zie vooruitgang bij mezelf pos neg Ik zie geen vooruitgang bij mezelf

Blad afdrukken