U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ informatica/ SDM.php

SDM

Zorg dat in de header of footer van je portfolio je naam staat.
Het portfolio is 1 document in doc formaat, dus geen docx!
Elke week wordt het hele document ingeleverd via de mail

Informatie analyse
Wat is de opdracht, wat wordt er van me verwacht
Wat verwacht ik zelf
Wat is de huidige situatie
Wat zijn de knelpunten
Wat is de gewenste situatie
Wat is het doel van de organisatie (hoort dit project bij de core of bij de periferie)
Wie is het aanspreekpunt
Wat zijn de (bij)gevolgen voor de organisatie
Draagvlak management/users
Terugkoppeling naar de opdrachtgever
Timing, mijlpalen

Definitiestudie
Wat is virtualisatie in dit geval
Welke soorten zijn er
Wat zijn de voor en nadelen
Wat zijn de alternatieven
Hardware specs
Kosten, tijdinvestering project, scholing beheerders, scholing gebruikers en regulier onderhoud
Terugkoppeling naar de opdrachtgever
Beslissing over de te bewandelen weg (doorgaan of afblazen)

Functioneel ontwerp
Hoe ga ik het geheel aanpakken (ontwikkelplan)
Randvoorwaarden zoals beveiliging, testen, onderhoud
Hardware, software licenties
Testplan
User interface / beheer interface
Invoeringsplan (migratie users en data)

Technisch ontwerp
Stap voor stap aanpak
Randvoorwaarden zoals beveiliging, testen, onderhoud
Randvoorwaarden aangeleverde gegevens(bestanden)
Randvoorwaarden beschikbaarheid hardware
User interface / beheer interface
Invoeringsplan, scholing users, documenten
Testomgeving
Procedures handmatig, maar er worden scripts ontwikkeld voor productie

Realisatie
Maakt strikt genomen geen deel uit van het vak SDM

Testen en invoeren
Productieomgeving
Conform testplan
Testrapport
Conform invoeringsplan
Ondersteuning nieuwe gebruikers (manuals, mail/training, online help)

Gebruik en onderhoud
Onderhoudsplan
Rampenplan (beheersoverdracht passwords etc.)
Helpdesk voor users
Backup procedures
Beveiliging
Documentatie afwerken