U bent hier » http://www.goudappel.org/ onderwijs/ elektro/ meetvolt.php

De TLC 549

De TLC 549 is een 8 pins IC dat bestaat uit een AD-converter en een schuifregister
In de praktijk betekent dat dat je dit IC-tje kunt gebruiken om signalen direct aan de com poort van de computer door te geven.
Je zou het kunnen beschouwen als een klein modempje.

Met het programma dat ik erbij gemaakt heb kun je op het scherm de gemeten spanning weergeven
Natuurlijk kun je het programma zo maken dat je ook andere dingen dan spanning weergeeft, zoals stroom, temperatuur etc.
Maar wat je meet blijven spanningen!

Het programma meetvolt

100 BA = &H2F8:rem com2
200 out(BA+4),2:rem rts aan
210:rem wacht lus afhankelijk van de snelheid van de computer
300 out(BA+4),0:rem rts uit
310:rem wacht lus afhankelijk van de snelheid van de computer
400 let waarde = 0 
450 let plaats = 128 
500 for bitcount = 1 to 8 
550 if(inpBA+6))and32 = 32 then let waarde = waarde+plaats:rem data lezen dsr
600 out(BA+4),1:rem klok aan dtr
650 out(BA+4),0:rem klok uit dtr
700 let plaats = plaats\2:rem integerdeling
800 let AD = waarde 
900 print ad/255*5;' V'