Sector LWM

Naam deelkwalificatie: Rapporteren

code : LWM *

studiepunten:

Algemene doelstelling: Onderzoekgegevens op een duidelijke en volledige manier verwerken tot een rapport, zodat aan de eisen van herhaalbaarheid, bevestiging of falsificatie kan worden voldaan die gelden voor natuurwetenschappelijk of juridisch onderzoek.

Reële situatie: Onderzoekgegevens worden uiteindelijk gepresenteerd in een rapport

nr.

Indicatoren voor beoordeling

bekwaamheden

toetswijze

toetsvormen

%

Waar

Externe beoordelaar

kennen

kunnen

doen

1

  • Wat, waarom en hoe?

Wat is de onderzoeksvraag, wat willen we weten!

Waarom willen we dat?

Hoe gaan we zodanig meten dat we iets te weten komen?

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

2

  • Protocollen

Hier kun je volstaan met eventuele afwijkingen van het voorgeschreven protocol dat een standaard bijlage is.

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

3

  • Parameters

Dit zijn waarnemingen die misschien niet direct onderzocht worden, het zou kunnen zijn dat je verwacht dat de luchtvochtigheid of de luchtdruk of de temperatuur in het lab of op de monsterplaats invloed hebben op de gemeten waarden. In dat geval moet je dat in je verslag melden.

Ook als je denkt dat je monster niet representatief is.

Houdbaarheid en batchnumer van testsets etc.

Gebruikte meet instrumenten

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

4

  • Meetwaarden

Dit zijn de gemeten waarden; zoals door de meetinstrumenten aangegeven (ook als je ze niet vertrouwt, niet direct kunt verklaren of als een meetwaarde nog niet stabiel is!)

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

5

  • Verwerking

Hier kies je de waarden, middelt eventueel en verwerkt ze in berekeningen en ijkgrafieken.

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

6

  • Foutendiscussie

Hoe betrouwbaar zijn de gevonden waarden, dit kunnen eigenschappen zijn van de gebruikte meetinstrumenten of methodes.

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

 
  • Conclusie

Binnen de bij de foutendiscussie gevonden betrouwbaarheidsgrenzen trek je conclusies.

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

7

  • Aanbevelingen

Verbeteringen in de monstername, het protocol, de werkwijze, de gebruikte middelen.

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

8

  • Bronnen

Protocollen, handleidingen, journaal, en overige geraadpleegde bronnen.

   

x

schriftelijk

   

praktijkopleider

 

 

Afwerking, taal

   

opm.: Aan alle eisen moet worden voldaan, checklist