U bent hier » http://www.goudappel.org/ bombast/ vrouwenhouderij.php
Nivo 4 Deelkwalificatie beginner vrouwenhouderij KS 2000 ++

Kwalificeert voor vriendje, (losse)scharrel.
En aangevuld met 10 jaar ervaring voor (voorlopige)echtgenoot (aanstaande Ex)
Vrouwenhouderij management is een post doctorale specialisatie, die door mannen pas kan worden gevolgd na cum laude te zijn gepromoveerd in culturele antropologie, sociologie, psychologie en taalwetenschap. Aangevuld met 30 jaar ervaring. Dit lukt alleen nerds die helemaal geen belangstelling voor vrouwen hebben. Onbereikbaar voor een MBO-er, en zelfs voor een normale academicus. Amateurs maken dus de dienst uit.
Ik heb 6 jaren gewacht op een reactie op het certificaat jongenshouderij, en het is niet gekomen, inmiddels is mij duidelijk dat vrouwen hun geheimen zo goed mogelijk bewaren en dus niet willen meewerken aan serieus onderzoek naar hun houdbaarheid.
Dan moet ik het maar zelf doen, met alle gevolgen van dien. Het gehele certificaat is geschreven vanuit de mannelijke optiek en heeft dus zijn beperkingen, maar het is tot op heden het enige artikel op dit gebied. Ik sta open voor verbeteringen.
Het is niet uitgesloten dat mij hetzelfde lot ten deel zal vallen als Salman Rusdie, omdat ik gekoesterde geheimen laat uitlekken, maar ik heb alles over voor de wetenschap.
Een groot deel van het lesmateriaal is door spionage, literatuuronderzoek en observatie tot stand gekomen, zeker niet door de vrijwillige medewerking van vrouwen !!

Inleiding
Wat is een vrouw?
Dit is eenduidig vast te stellen door genetisch onderzoek het ontbreken van een Y-chromosoom maakt de vrouw.
Waar een man is samengesteld uit een XY combinatie hebben vrouwen iets extra namelijk een XX combinatie, dit kleine stukje extra genetische informatie (de ` factor) heeft enorme gevolgen.
Bij kleine meisjes is het geslacht alleen vast te stellen door het ontbreken van uiterlijke primaire geslachtskenmerken, dit wordt al heel snel gecompenseerd door tertiaire geslachtskenmerken zoals jurkjes, make up, staartjes en vlechtjes en een grote mate van truttigheid. (hierover later meer)
In de puberteit ontstaan de secundaire geslachtskenmerken, voornamelijk in de vorm van estetisch zeer fraai geplaatst vet en klierweefsel (waarover later meer) op borst en heupen.
Pogingen om de aanwezigheid van de inwendige primaire geslachtskenmerken van meisjes vast te stellen zijn (behalve voor doktoren) tot het 16 de levensjaar juridisch verboden.

Op het toilet is het verschil het beste te zien:
Een vrouw gaat zitten rolt een halve rol WC-papier af en wacht rustig af wat er komt.
Mannen schijten onmiddelijk de halve pot vol en ontdekken dan dat er geen papier meer is.

Genetica.
Genetisch kun je verwachten dat een vrouw een man is met iets extra's. Dat is ook zo; en dat blijkt uit een aantal vaardigheden die vrouwen wel hebben en mannen niet.
In dit artikel kan ik mij dus beperken tot de extra's al het overige is net als bij mannen.
Allereerst is er natuurlijk het meest in het oog springende vermogen om kinderen te krijgen, hun (be)vruchtbaarheid, dit wordt zwaar overschat. In de eerste plaats geldt dit maar voor een kwart van hun leven en dan nog maar voor een paar dagen per maand ruwweg 300 kansen (in tijd samen minder dan één jaar) waarvan er doorgaans minder dan 2 benut worden.
Veel verstrekkender zijn de gevolgen van het ontbreken van uitwendige primaire geslachtskenmerken wat leid tot een psychose die penisnijd genoemd wordt en een leven lang duurt.
Indirect gevolg hiervan is het ontwikkelen van tertiaire geslachtskenmerken geweest waarvan mode, make-up en chirurgische ingrepen in het uiterlijk de meest in het oog springende zijn.
Ook de langere levensduur heeft een enorme impact.
De zekerheid dat ze hun partner zullen overleven geeft ze de rust dat ze altijd het laatste woord zullen hebben. Toch zijn sommige ongeduldig en proberen al het laatste woord te hebben als de mannen er nog wel zijn, dit leidt onherroepelijk tot conflicten.
Maar ook het onbedwingbare verlangen om er een leven lang jong uit te zien heeft verstrekkende gevolgen.
Intrigeren en manipuleren zijn ook vermogens die op dit stukje gecodeerd liggen.
Dit stelt hen ondermeer in staat om mannen aan het werk te sturen om zelf rustig de opvoeding te kunnen doen en daarmee de toekomst stevig in handen te houden. Maar ook de besteding van het zuur verdiende geld is het domein van de vrouw en daarmee de gehele economie.

Het overweldigende taalgevoel.
Als een meisje nee zegt bedoelt ze nee…
Deze uitspraak is 100% waar, maar wanneer zegt een meisje nee en hoe zegt ze het?
Een studie van dit verschijnsel vereist een diepgaande kennis van de taal van vrouwen die nauw verwant is aan fins en hongaars, niet alleen is de vorm belangrijker dan de inhoud, de klank is belangrijker dan de woordbetekenis. Dit verschaft vrouwen een enorme woordenschat omdat één woord een vrijwel oneindig aantal betekenissen kan hebben.
Nee, Næ, Nê, Nè, Nø, Neü, Neï, Ne, N, N, Néé, Në, Nei, Njet, No, Noop, Na, Ne, Nêe, Nèe, Neø, Neê, Neè, Nøe, Ñæ, Ñê, Ñè, Ñø, Ñeü, Ñeï, Ñe, Ñ, Ñ, Ñéé, Ñë, Ñei, Ñjet, Ño, Ñoop, Ña, Ñe, Ñêe, Ñèe, Neu, Ik dacht het niet, ech nie, forget it, sukkel, looser, Mwah, Nee, Næ, Nê, Nè, Nø, Neü, Neï, Ne, eü, Ñeï, Ñe, Ñ, Ñ, Ñéé, Ñë, Ñei, Ñjet, Ño, Ñoop, Ña, Ñe, Ñêe, Ñèe, Neu, Ik dacht het niet, ech nie, forget it, sukkel, looser, Mwah,      
Vaak nog aangevuld met gebaren en mimiek.
Néé in combinatie met een blauw oog, een knietje of een krab over je gezicht betekent: "nee"
Lijnrecht hiertegenover ligt een schor "neeeeeh" gecombineerd met geknabbel aan je oorlel en nagels in je rug wat betekent: "ga door, als je nu stopt vermoord ik je"
Tussen deze twee uitersten ligt een breed scala van betekenissen die in een glijdende schaal alles kunnen betekenen van nee of nog niet (probeer het later nogeens waarbij de toon duidelijk maakt hoeveel later of laat maar eens zien hoe graag je wilt) tot; ja graag nu onmiddelijk.

Extra spek
Ligt heel gevoelig maar is noodzakelijk als reserve voor het geval van een eventuele zwangerschap. Eetstoornissen komen vrijwel alleen bij vrouwen voor. Het niet accepteren van het eigen lichaam komt meestal voort uit gebrek aan kennis over de functies van dit extra spek. De hoeveelheid extra spek op strategische plaatsen wordt aangeduid op een schaal van AA tot E een schaal die volumes aanduidt van druiven tot watermeloenen.

Kinderwens
Elke vrouw wordt vroeg of laat geconfronteerd met dit verschijnsel, slechts weinigen kunnen zich daaraan ontrekken. Een -het kan, dus het moet- mentaliteit vind je dus niet alleen bij mannen.

Zwangerschap
Is een volkomen tegennatuurlijke toestand, een wonder.
Waar een normaal lichaam erop uit is om alles wat vreemd is weg te werken bezitten vrouwen een krachtig mechanisme om dit tijdelijk (hooguit 40 weken) te onderdrukken. Niet alleen accepteert het lichaam een infectie met sperma, ook de bevruchte eicel wordt soms niet afgestoten en een voldragen zwangerschap is het gevolg. Dit is een uitzondering op de regel, voldragen zwangerschappen zijn zeldzaam de meeste zwangerschappen eindigen voor de eerste maand in een spontane abortus.

Geboortebeperking
Ondanks de kleine kans zwanger te worden zijn de gevolgen reusachtig en verstrekkend.
Reden voor veel vrouwen om hun toch al beperkte vruchtbaarheid nog verder te beperken met pillen en pessaria. Met name het gebruik van anticonseptiepillen is een merkwaardig verschijnsel, de hoeveelheid hormonen die nodig is om die 300 kansen op bevruchting te voorkomen is enorm, en het meeste ervan komt via de urine in het milieu, met als resultaat onvruchtbaarheid bij vissen, een teruglopende visstand en sporen ervan komen in het drinkwater, waardoor mannen en andere dieren ook minder vruchtbaar zijn geworden sinds de jaren 60 waarin de pil op grote schaal werd geïntroduceerd.

Embryo transplantatie en KI
Een van de gevolgen van de teruglopende vruchtbaarheid bij de mensen is een toenemende vraag naar alternatieven voor het begin van een zwangerschap. Technieken die vooral bij koeien en varkens zijn ontwikkeld blijken ook bij mensen uitstekend te werken.

Make-up, mode en Chirurgische ingrepen
Het verbouwen van vrouwen op hun eigen wens is bijna net zo gewoon aan het worden als het verbouwen van een woning. Schilderen en behangen zijn de mildste vormen. Opkalefateren van het metselwerk en het aanbrengen schuifpuien zijn de orde van de dag. Evenals bij veel woningen getuigt het vaak van de (wan)smaak van de bewoner. En een onderwaardering voor historische waarden. Tijd die niet langer afleesbaar is resulteert in het verlies van een complete dimensie.
Mode ontwerpers zijn in meerderheid homosexuele mannnen die hun afkeer voor vrouwen delen met de vrouwen zelf, en hier een dikke boterham aan verdienen. Schoenontwerpers zijn echte vrouwenhaters die voor het gemak ervan uitgaan dat een vrouw drie tenen heeft waarvan de grootste in het midden zit.

Leeftijd
In tegenstelling tot mannen verloopt de leeftijdsontwikkeling bij vrouwen niet lineair.
tot de puberteit gaat het iets sneller, vrouwen zijn vroegrijp.
daarna vertraagt de leeftijdsontwikkeling, vanaf 35 jaar zijn vrouwen 28 totdat ze plotseling (op hun 65-de verjaardag) 60 worden.

leeftijdsontwikkeling vrouwen

Geur
Vrouwen ruiken van nature lekker, toch wordt dit verborgen onder geuren uit een potje, waarschijnlijk omdat ze hier zelf niet van te overtuigen zijn of omdat ze hun ware geur geheim willen houden voor de echte liefhebber.

(schoon)Moeders
Alle vrouwen lijken op hun moeder, dit is logisch omdat ze nergens anders op kunnen lijken. Genetisch en als rol-model zijn moeders het enige voorbeeld, vrouwen die op hun vader lijken zijn verdacht. Als je dus te weten wilt komen hoe en vrouw er over pakweg 25 jaar uitziet, denkt en handelt dan moet je hun moeder bestuderen. (of je eigen moeder)

Beharing
Vrouwen zijn minder behaard dan mannen dit accentueren ze nog eens door epileren, harsen en scheren.
De kleur van de beharing heeft ook een invloed op hun ontwikkeling, maar pas op zelfs een natural blond is vele malen slimmer dan een man.
Het haar kan van kleur en vorm veranderd worden door kappers en producten met de aanduiding conditioner, gel, wax, of mousse. Verder kunnen hulpstukken als (krul)spelden, klemmen, föhn, kralen en elastiekjes worden aangewend om staarten, wrongen, knoetjes, vlechten in alle soorten en maten te maken. Oksels snorren en bikinilijnen worden bijna tot op het bot kaalgemaakt met weerzinwekkende producten als ontharingscremes scheermessen, epileertangen en harsen. Het gebruik van electrocutie, schroeien en laserbehandelingen vind ook steeds meer ingang. Wie veel pijn lijdt moet wel mooi zijn lijkt het credo.
Bijzonder verschijnsel is wel dat vrouwen alleen lichaamshaar hebben, terwijl mannen bovendien nog hoofdhaar hebben, hoofdhaar valt uit, lichaamshaar niet, waardoor vrouwen zelden kaal worden.

Alcoholgebruik
Vrouwen kunnen veel beter dan mannen tegen alcohol, logisch als je bedenkt dat veel van hun organen (nieren en lever) een overcapaciteit hebben die in het geval van een zwangerschap pas wordt aangesproken. Sherry is een bekend smeermiddel van vrouwennetwerken (waarover later meer).
Dat het in de praktijk lijkt of vrouwen minder goed tegen alcohol kunnen wordt veroorzaakt door hun lagere lichaamsgewicht en de toch al geringere vaardigheden op het gebied van inparkeren.
Dit komt omdat vrouwen slecht zijn in het schatten van afstanden en snelheden.
(Overigens wordt dit schijnbare gebrek veroorzaakt door mannen die ze wijsmaken dat maatje pink 20 centimeter is).

Menstruatie en PMS
Als je vrouwen raarder dan normaal ziet doen (moordlustiger, actiever, vraatzuchtiger, bungee jumpen, snowboarden etc. of juist passiever) dan zijn ze waarschijnlijk (bijna) ongesteld.
Ook heftige stemmingswisselingen worden vaak te pas en te onpas toegeschreven aan dit onbegrepen verschijnsel.

Maagdelijkheid
Uit onderzoek blijkt dat in groep 8 van de basisschool slechts 8,3% van de meisjes maagd is, de anderen zijn Ram, Stier, Tweeling, Kreeft, Leeuw, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok, Waterman of Vissen. Overigens geldt hetzelfde voor de jongens. Het is dus een mythe dat je in de regel als maagd het huwelijk in zou gaan. Wel verbluffend is dat zoveel maagden het huwelijk uit gaan, wel 8,3% van de gescheiden vrouwen is maagd.

Schuldgevoel
Een typisch kenmerk van vrouwen, die vermoedelijk zijn oorsprong vind in de relatie van een vrouw met haar moeder, in de wetenschap dat zijn in opstand probeert te komen tegen zichzelf of haar eigen soort.

Vrouwennetwerken
Roddelcircuits is iets dat ten onrechte uitsluitend aan vrouwen wordt toegeschreven, onjuist want mannen doen dit ook, zij het in minder geraffineerde vorm. Vanzelfsprekend zijn vrouwen ook hier superieur. Het gebruik van alcoholische dranken die in de supermarkt te koop zijn (sherry, advocaat) is een bekend smeermiddel. Daarnaast zijn er lingerie en tupperware-partys bedacht om deze netwerken een externe legitimering te geven.

Vrouwenvriendschappen
Bestaan in principe niet, omdat vrouwen ten opzichte van elkaar ook nooit helemaal zeker weten wat de ander bedoelt, vaak is een vrouwenvriendschap niet meer dan een onderdrukte rivaliteit. Vriendschappen tussen een mooie en een lelijke vrouw zijn het meest stabiel. Tussen twee lelijke vrouwen heeft deze meer weg van een lotsverbondenheid en tussen twee mooie vrouwen onmogelijk. Opvallende vormen van vrouwenvriendschapen zijn die met huisdieren zoals paarden en met idolen zoals popsterren. Het niet begrepen worden is een frustratie die zich in deze relaties niet voordoet, waardoor ze langdurig en intens kunnen zijn.
Nog tot het einde van de vorige eeuw werd aangenomen dat de vriendschap tussen een mooie en een lelijke vrouw te vergelijken was met de liefde voor huisdieren, de mooie vrouw hield er een lelijke op na. Waarbij de lelijke in de schaduw van de mooie staat en als slaafje wordt uitgebuit.
Tegenwoordig weten we dat het een symbiose is die ook voor de lelijke van de twee grote voordelen oplevert, zij gebruikt de mooie als lokaas voor mannen die erop af komen als vliegen op een drol.
Mannen komen zo in de gelegenheid om de diepere kwaliteiten van de lelijke te leren kennen zodat ze uiteindelijk toch buitengewoon aantrekkelijk blijkt.

Projecten
Een net niet verwaarloosbaar klein percentage van de vrouwen zoekt en vindt een man waarvan ze houden om wat hij is. Veruit de meesten zoeken en vinden een man om wat zij denken dat hij kan worden.
Dit leidt onherroepelijk tot een teleurstelling want hoewel sommigen het tegendeel beweren zijn mannen op een hoge uitzondering na (en dat als gevolg van hele ernstige trauma's) na hun puberteit nauwelijks nog te veranderen.
Ten goede of ten slechte. Mannen zijn op die leeftijd het beste wat een vrouw (hun moeder) er met liefde zorg en toewijding van kan maken, meer zit er eenvoudigweg niet in.
Uit onwetendheid (hun moeder zal nooit toegeven dat dit alles is....) Kiest dus een enorm percentage van de vrouwen voor een man die ze zeggen te waarderen om wat hij is, maar inwerkelijkheid om wat ze denken ervan te kunnen maken. Hierin vaak gesteund door hun moeder (waaraan schoonmoeders hun slechte naam te danken hebben).
De man is dus een project. Dit project is tot mislukken gedoemd om voorgaande redenen.
Soms lijken deze projecten succesvol omdat de man (als zijn vrouw erbij is) het gewenste gedrag vertoont. In dat geval verliest de vrouw haar belangstelling, raakt verveeld en gaat op zoek naar een nieuw project.
Maar meestal komen de vrouwen er na jaren achter dat hun man een onverbeterlijke klootzak is en geven ze op. Ook zij moeten op zoek naar een nieuw project.
Geen enkele vrouw lijkt ook maar iets op te steken van haar ervaringen, geen enkele moeder maakt ze wijzer. Ook haar lotgenoten zwijgen als het graf.
Sommige vrouwen stellen zich tevreden met het als wraak verbrassen van het inkomen van de man, maar die merkt dat niet omdat hij doorgaans niets begrijpt van geldzaken. Geen idee heeft van wat zijn geploeter oplevert of waard is, als hij maar af en toe een speeltje heeft en een warme hap dan vindt hij het wel best, immers dat is ook wat zijn moeder hem gaf, hij kan dus ook niet beter weten.

Antidepressiva
Voedingssuppelementen die voornamelijk door vrouwen worden gebruikt bevatten meestal chocolade. Bonbons, merci, mon cherie en andere producten zijn niet op recept verkrijgbare antidepressiva die helaas vrij zware bijwerkingen op gebit en gewicht hebben.
Een ander antidepressivum is kopen / winkelen, een duur medicijn wat maar beperkt werkt en als bijwerking faillisement heeft.

Vrouwenhumor
In passive zin hebben vrouwen een groot gevoel voor humor, ze weten een goede grap te waarderen. Dat moet ook wel anders is het geen leven in een vermeende mannen maatschapij. In actieve zin zijn ze iets beperkter, dit komt voornamelijk door een gebrek aan zelfspot. Het leuk uit de hoek komen op een onverwacht moment is wel een sterk punt. Bij het vertellen van moppen is het beperkte geheugen en gevoel voor timing een belemmering.

Lustobjecten
Vrouwen die mannen in hoge mate verwarren worden vaak lustobjecten genoemd, verwarring wordt door mannen vaak verward met lust, heel verwarrend dus.
Striptease, buikdansen en paaldansen zijn een kunstvormen waarbij vrouwen de indruk wekken zich bloot te geven, in de praktijk tonen zij op geraffineerde wijze een deel van hun uiterlijk dat de mannen het meest verward, waardoor de echte vrouw nog meer aan het manelijk oog onttrokken wordt.
Dit verklaart ook waarom de meeste vrouwen deze kunstvormen niet begrijpen of waarderen, zij worden niet in verwarring gebracht en zien de naakte feiten, die ze zelf uit de spiegel ook wel kennen.

Slechte vrouwen
Zijn vrouwen die teveel consessies doen naar de mannen toe, zij verlagen zich tot het beperkte nivo van de mannen. Zij zijn waanzinnig populair bij mannen maar minder bij hun zusters.

Carrière
Het lijkt erop of mooie vrouwen betere banen krijgen en een beter salaris. Dit verschijnsel werkt niet door omdat de schoonheid en daarmee het voordeel lijkt af te nemen met de leeftijd. Je zou dus kunnen vermoeden dat lelijke vrouwen uiteindelijk toch als winnaar uit de bus komen, maar die lopen op tegen het glazen plafond. Toch blijkt dat vrouwen van gemiddelde schoonheid het beste af zijn, zij krijgen welliswaar niet de beste baan, maar hebben wel de gelegenheid om de beste man uit te zoeken. Na een voordelige scheiding krijgen ze minimaal de helft van het vermogen en hoeven niet te werken om toch goed uit te komen. Sommigen beginnen een eigen zaakje en worden alsnog een doorslaand succes.

Samenvatting
Samenvattend kunnen we stellen dat vouwen alle eigenschappen van mannen in enigzins versterkte mate bezitten en een aantal eigenschappen extreem ontwikkeld hebben. Bovendien nog een aantal die bij mannen helemaal niet voorkomt.
Het is dus duidelijk dat het voor mannen onmogelijk is een een duidelijk beeld te krijgen van wat vrouwen zijn. Dit maakt vrouwen tot een bijna religieus probleem, je moet geloven wat je niet kunt doorzien en begrijpen. Toch zou het openlijk aanbidden van vrouwen door mannen de situatie niet verbeteren, integendeel het zou de vrouwen alleen nog maar verder verwijderen van de mannen.
Dus blijven we maar stiekum aanbidden.

Met dank aan mijn moeder, zus, (ex)-vriendinnen, dochter.
Henk Goudappel (Viesicus aan Agrarisch Opleidings Circus de Gore Welle)

Aanwijzingen voor de docent:

Leerwijzer ILS

Splitst de groepen naar geslacht en geeft de meisjes met de TOA mee voor een inleiding in het certificaat Jongenshouderij.
Formeert nieuwe groepen van vier op basis van nivo en leerstijl

Vookennis activeren: (episodisch)
Weet je je moeder nog, dat is een vrouw!
Heb je een zus, dat is er ook al een!
Ruim de helft van de wereld bestaat uit vrouwen: ken je er nog meer?
Docent maakt een woordweb op het bord met tantes, buurvrouwen, popsterren, actrices, vriendinnetjes, grootmoeders en nichtjes, rangschikt deze naar leeftijd en onderscheidt nivos van verwantschap. (structuur)
Ook maakt hij de leerling duidelijk dat vrouwen als zodanig kennelijk herkenbaar zijn en vraagt naar de kenmerken. Hiervoor laat hij een a4-the rouleren binnen de groepen waarop leerlingen kunnen reageren op het voorgaande. (ja, het is een hele goeie ILS-er)
Onderdrukt onvermijdelijke zijsprongen als homosexualiteit (sturend)

Docent geeft instructie:
Het is de bedoeling dat je aan het eind van je schooloopbaan hier deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, om je daarop voor te bereiden moet je een onderzoek doen naar die andere helft van de bevolking. We beginnen nu al een beetje.
Je moet een verslag maken van je bevindingen met betrekking tot vrouwen hier op school en in de disco.
Hierbij moet je onderscheid maken tussen volwassen vrouwen, vrouwen van je eigen leeftijd en kleine meisjes.
Zoek de verschillen en overeenkomsten met jongens/mannen en zoek de verschillen.
Je kunt nu beginnen om een opzetje te maken, probeer in grote lijnen de verschillen en overeenkomsten waarop je gaat letten op papier te krijgen. Hierbij kan je gebruik maken van de reader, kies de meest opvallende overeenkomsten en verschillen uit en werk die in een verslag verder uit.

Leerlingen werken in groepjes

De docent controleert, helpt en vat samen

De docent Evalueert
Je ziet dat het een bijna onmogelijk opdracht is toch zal je je best moeten doen zoals je vader en voorvaderen ook hun best hebben gedaan om er het beste van te maken, anders sterft de soort uit. Het lukt mij ook niet altijd (stelt zich kwetsbaar op) maar we zullen wel moeten.

Leerling krijgt toets
In de vorm van een vriendinnetje waar hij het enige tijd mee zal moeten uithouden.